Min ”riktiga” hemsida genomgår förändringar och beräknas vara klar den 15 november. Men eftersom jag ändå är ute och flyger och far i den nu synliga världen, kan jag ju lika gärna passa på att skriva ner vad jag ser och inte ser.
En slags resedagbok.
Mest för att ha något att skriva på medan jag egentligen skriver på något annat.

Sidan öppnar den 21-22 oktober. Välkommen åter.